Vytvorte si vlastný dizajn topánok podľa inštruktážneho videa.


Topánky si môžeťe objednať na www.tailoronline.eu/topanky/.